CiMS  |  CiMS energo  |  FišerZC  |  ZLT servis  |  Las Plasy  |  AgroRašelina

Současnost

Rašelina akciová společnost vznikla 1.ledna 1994 transformací ze státního podniku, způsobem odstátnění, formou kupónové privatizace.

Původní společnosti založené v roce 1948, kdy do jednoho celku se sloučily organizace, zabývající se těžbou a zpracováním rašelin na území tehdejšího Československa.

Majoritním vlastníkem akciové společnosti je společnost CiMS, a.s.
Během celého novodobého procesu se podařilo vytvořit týmovou spolupráci lidí s cílem zapojit větší množství odborných pracovníků, kteří napomůžou k lepšímu vývoji a servisu, který zajistí nejvyšší spokojenost zákazníků.