CiMS  |  CiMS energo  |  FišerZC  |  ZLT servis  |  Las Plasy  |  AgroRašelina

Sluneční elektrárna

Sluneční elektrárny se řadí mezi nejčistší a nejšetrnější způsob získávání elektrické energie z hlediska životního prostředí.

Minulý rok se firma Rašelina a.s. rozhodla zainventovat do sluneční elektrárny, kde využila volné plochy k výrobě energie prostřednictvím slunečních kolektorů a to přímou přeměnou. Princip přímé přeměny spočívá ve využití fotovoltaického jevu, při kterém se v určité látce působením světla uvolňují elektrony. Jednodušeji řečeno Fotovoltaika je vlastně elektrická energie ze slunce. Na principech solárních článků Fotovoltaika převádí sluneční energii v energii elektrickou. Hlavní filozofií, jakou Fotovoltaika má, je výroba levné elektrické energie a její prodej zpět do sítě.

Neustálé zdokonalování použitých technologií a materiálů využívá Fotovoltaika k vyšší účinnosti převodu slunečních paprsků na elektrickou energii. Dnes se pohybujeme u solárních článků z polykrystalického křemíku již kolem 16% účinnosti.

Sluneční elektrárna byla spuštěna v listopadu loňského roku 2008. Výkon elektrárny představuje 17 kWp a plánovaná roční výroba je 17.000 kWh. Vyrobená elektřina je spotřebována v naší výrobě. Úspora CO2 za rok představuje 6,3 t. Celková částka investice byla 1,8 mil Kč bez DPH.