CiMS  |  CiMS energo  |  FišerZC  |  ZLT servis  |  Las Plasy  |  AgroRašelina

Profil společnosti

Vážení přátelé!

Je to již více než 60 let, kdy v naší republice byl založen podnik, který měl za cíl těžit rašelinu a zpracovávat rašelinové substráty a komposty. Rašelina a.s. se tak řadí k těm společnostem, u kterých velkou roli hraje tradice. Této skutečnosti jsme si vědomi a vážíme si jí, a proto našim cílem je společnost Rašelina neustále rozvíjet, abychom tuto tradici jednou předali i další generaci.

Rašelina, kterou těžíme, rostla v naší zemi po tisíciletí a mým přáním je aby tato cenná surovina byla lidmi využívána co nejefektivněji a to nejen v oblasti pěstování rostlin, ale i v léčebné oblasti a aby lidem pomáhala dávat sílu, kterou v sobě má a která se v ní po tisíciletí shromažďovala.

Myslím, že se nám podařilo vytvořit týmovou spolupráci lidí s cílem zapojit větší množství odborných pracovníků do celého ekonomicko-výrobního procesu, kterému byla dána jasná pravidla určená zodpovědnostmi a pravomocemi.

Kvalita našich výrobků stejně tak jako široký sortiment je dnes všeobecně známa, ale důležitým a dnes nezbytným kritériem úspěchu je rychlost a schopnost dodávek v relativně krátkém čase. Zcela za samozřejmé považuji schopnost přizpůsobit se požadavkům trhu. To jsou trvalé priority naší společnosti, abychom byli schopní vytvářet prosperující a dynamickou společnost.

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři, jménem společnosti Rašelina a.s. bych Vám rád poděkoval za dlouhodobou důvěru, kterou nám nákupem našich výrobku projevujete.


Ing. Rostislav Staněk

předseda představenstva