CiMS  |  CiMS energo  |  FišerZC  |  ZLT servis  |  Las Plasy  |  AgroRašelina

Rekultivace

Protože rašelina stále patří k cenným,ale jen obtížně obnovitelným surovinám,společnost Rašelina a.s.usiluje o rozumné hospodaření s touto hmotou a o maximální zhodnocení jejích mimořádných vlastností.
Ve srovnání s obdobím před 10 lety klesla těžba rašeliny téměř o 40 %. Významně roste dovoz vrchovištní rašeliny z pobaltských republik.
Během celého procesu těžby jsou přísně dodržovány podmínky ochrany životního prostředí a váží se na ni automaticky i povinné rekultivace vytěžených ploch.
Odtěžené plochy jsou po provedení technických rekultivací předávány převážně k zalesnění. Postupně osud odtěžených rašelinišť směřuje k rozmanitějšímu využití.

Jedním z rekultivačních způsobů blízkých přírodě, je vytváření podmínek pro jejich revitalizaci. Ta spočívá ve snaze o vytvoření podobných podmínek, jaké byly při vzniku konkrétního rašeliniště. Při tomto způsobu využití mají i odtěžená rašeliniště šanci stát se soustavou vyhraněných biotopů s četnými rostlinnými a živočišnými druhy a vytvářet tak specifický prvek v krajině.
Mnohaletá zkušenost s rekultivací odtěžených rašelinišť vytváří dobré podmínky pro jejich lesnické využití nebo pro revitalizační způsoby rekultivace.