CiMS  |  CiMS energo  |  FišerZC  |  ZLT servis  |  Las Plasy  |  AgroRašelina

Ekologie

Rekultivace

Protože rašelina stále patří k cenným,ale jen obtížně obnovitelným surovinám,společnost Rašelina a.s. usiluje o rozumné hospodaření s touto hmotou a o maximální zhodnocení jejích mimořádných vlastností.

Ve srovnání s obdobím před 10 lety klesla těžba rašeliny téměř o 40 %. Významně roste dovoz vrchovištní rašeliny z pobaltských republik.

Během celého procesu těžby jsou přísně dodržovány podmínky ochrany životního prostředí a váží se na ni automaticky i povinné rekultivace vytěžených ploch.

Odtěžené plochy jsou po provedení technických rekultivací předávány převážně k zalesnění. Postupně osud odtěžených rašelinišť směřuje k rozmanitějšímu využití.


Jedním z rekultivačních způsobů blízkých přírodě, je vytváření podmínek pro jejich revitalizaci. Ta spočívá ve snaze o vytvoření podobných podmínek, jaké byly při vzniku konkrétního rašeliniště. Při tomto způsobu využití mají i odtěžená rašeliniště šanci stát se soustavou vyhraněných biotopů s četnými rostlinnými a živočišnými druhy a vytvářet tak specifický prvek v krajině.

Mnohaletá zkušenost s rekultivací odtěžených rašelinišť vytváří dobré podmínky pro jejich lesnické využití, nebo pro revitalizační způsoby rekultivace.

Sluneční elektrárna

Sluneční elektrárny se řadí mezi nejčistší a nejšetrnější způsob získávání elektrické energie z hlediska životního prostředí.

Minulý rok se firma Rašelina a.s. rozhodla zainventovat do sluneční elektrárny, kde využila volné plochy k výrobě energie prostřednictvím slunečních kolektorů a to přímou přeměnou. Princip přímé přeměny spočívá ve využití fotovoltaického jevu, při kterém se v určité látce působením světla uvolňují elektrony. Jednodušeji řečeno Fotovoltaika je vlastně elektrická energie ze slunce. Na principech solárních článků Fotovoltaika převádí sluneční energii v energii elektrickou. Hlavní filozofií, jakou Fotovoltaika má, je výroba levné elektrické energie a její prodej zpět do sítě.

Neustálé zdokonalování použitých technologií a materiálů využívá Fotovoltaika k vyšší účinnosti převodu slunečních paprsků na elektrickou energii. Dnes se pohybujeme u solárních článků z polykrystalického křemíku již kolem 16% účinnosti.

Sluneční elektrárna byla spuštěna v listopadu loňského roku 2008. Výkon elektrárny představuje 17 kWp a plánovaná roční výroba je 17.000 kWh. Vyrobená elektřina je spotřebována v naší výrobě. Úspora CO2 za rok představuje 6,3 t. Celková částka investice byla 1,8 mil Kč bez DPH.