CiMS  |  CiMS energo  |  FišerZC  |  ZLT servis  |  Las Plasy  |  AgroRašelina

Zpracování

Ve výrobním závodu je rašelina podle stanovených receptur vytříděna a smíchána s rašeliníkovou (bílou) rašelinou z dovozu a s ostatními komponenty, mezi které např. patří kompostovaná stromová kůra, bentonit, perlit, vápenec, a bezchlórová kombinovaná hnojiva. Stále větší podíl při výrobě substrátů a zemin představují vrchovištní rašeliny z dovozu.

Technologie výroby rašelinových substrátů a pěstebních zemin má plně automatizované řízení, které umožňuje přesné dávkování jednotlivých surovin, průběžnou kontrolu dávkování a vytisknutí protokolu o průběhu výroby a spotřebě surovin pro konkrétní výrobek.

Převážná část rašelin, substrátů a zemin je na balicích automatech zabalena do obalů o objemu od 7 do 75 litrů. Naplněné obaly jsou lisováním tvarovány a v paletizačních automatech uloženy na EURO palety. Následuje přikrytí palety s výrobky tmavou fólií a fixace obalů na paletě ovinutím průtažnou fólií. Zabalené produkty, dobře chráněné proti povětrnostním vlivům, jsou uloženy ve velkokapacitním skladu, kde jsou připraveny k expedici.