CiMS  |  CiMS energo  |  FišerZC  |  ZLT servis  |  Las Plasy  |  AgroRašelina

Těžba

Činnost akciové společnosti Rašelina je zaměřena na těžbu rašelin a jejich zhodnocení zpracováním na balené a volně ložené výrobky. Ty tvoří rašeliny, zahradnické i lesnické substráty, speciální pěstební zeminy, komposty a také mulčovací a dekorační kůra.

Pravá přírodní rašelina, kterou a.s. Rašelina jako jedna z mála sama těží na vlastních nebo dlouhodobě pronajatých blatech, je základem všech výrobků.

Rašelina těžená v místních lokalitách je převážně přechodového nebo slatinného typu, čili zemitější, tmavší barvy a ve směsích s vrchovištní světlejší vláknitou rašelinou, dováženou z pobaltských oblastí, vytváří nejvhodnější prostředí pro pěstování rostlin.

Těžba rašeliny je dlouhodobý proces. Předchází jí posuzování rašeliništních ploch, předprojektová příprava. Poté následuje příprava rašelinišť k těžbě - odlesnění, budování odvodňovacích kanálů, oddřevení a zpřístupnění rašeliniště budováním panelových vozovek.

Rašelina je těžena metodou frézování, která ve světě převažuje. Spočívá v postupném odebírání slabých vrstev rašeliny z povrchu částečně odsušeného rašelinového ložiska. Těžbu je možné provádět jen v klimaticky příznivých dnech nejteplejších měsíců roku. Těžební sezóna trvá od května do září. V tomto období je možné provést 20 - 30 těžebních cyklů. Těžební cyklus tvoří operace frézování, sušení, řádkování, sklízení a valování.
Vytěžená rašelina se skladuje ve valech, odkud je dopravována do zpracovatelských závodů Branná nebo Soběslav.